Αρχική σελίδα
Αποστολή σε φίλοΑύξηση ΜεγέθουςΜείωση Μεγέθους

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Το Ε.Π. εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα της 4ης περιόδου συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων  από την Ε.Ε. Xρηματοδοτεί δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ανεργίας, την κοινωνική ενσωμάτωση και τη μεταρρύθμιση του τομέα υγείας. Αρμόδια για τη διαχείρισή του είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 
Αναλυτικές πληροφορίες για το σύνολο του Ε.Π. και την πορεία υλοποίησής του μπορείτε να δείτε στις αντίστοιχες ενότητες Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα & Υλοποίηση.


Αν είστε άνεργοςεργαζόμενος ή αυτοαπασχολούμενος, ή ανήκετε σε ευπαθή κοινωνική ομάδα (ΑμεΑ, παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες, μακροχρόνια άνεργοι, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ομάδες με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, ανήλικοι παραβάτες, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια κ.α.) μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Δράσεις τις δυνατότητες που σας προσφέρει το Ε.Π. Παρεμβάσεις του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορείτε να αναζητήσετε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.  


Για Προκηρύξεις έργων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ, καθώς και για Προκλήσεις της ΕΥΔ προς Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης πράξεων, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σχετικές ενότητες.


Δράσεις Προσκλήσεις της ΕΥΔ Προκηρύξεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής
Δράσεις Προσκλήσεις της ΕΥΔ Προκηρύξεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για δικαιούχους ΕΥΔ και Οικονομικούς Φορείς:

25/2/2014

Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ΕΥ του ΕΣΠΑ, υποχρεούνται να διενεργούν τις διαγωνιστικές τους διαδικασίες για σύναψη δημοσίων συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αποκλειστικά με το ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)


ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημέρωση για νέες δράσεις

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.