Αρχική σελίδα>Νέα & Ανακοινώσεις
Αποστολή σε φίλοΑύξηση ΜεγέθουςΜείωση Μεγέθους

Νέα & Ανακοινώσεις

 • Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3.13245/οικ.6.3135/15-4-2013 Απόφασης για συγκρότηση και τήρηση Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

  22/4/2014

  Αρχική απόφαση

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο: «Σύμβουλος Διαχείρισης και Παρακολούθησης του Οργανωτικού Ανασχεδιασμού και του Επαναπροσδιορισμού του Λειτουργικού Μοντέλου του ΟΑΕΔ»

  21/3/2014

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 3 με τίτλο:

  21/3/2014

  "Σύμβουλος ωρίμανσης, σχεδιασμού και εξειδίκευσης του Συστήματος - Πλαισίου Συμπράξεων με ιδιωτικούς και άλλους Φορείς για την συστηματοποίηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Σύζευξης μεταξύ αναζητούντων εργασία και εργοδοτών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ"

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας

  27/2/2014

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για δικαιούχους ΕΥΔ και Οικονομικούς Φορείς:

  25/2/2014

  Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ΕΥ του ΕΣΠΑ, υποχρεούνται να διενεργούν τις διαγωνιστικές τους διαδικασίες για σύναψη δημοσίων συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αποκλειστικά με το ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημέρωση για νέες δράσεις

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.