Αρχική σελίδα>Νέα & Ανακοινώσεις
Αποστολή σε φίλοΑύξηση ΜεγέθουςΜείωση Μεγέθους

Νέα & Ανακοινώσεις

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο: «Σύμβουλος Διαχείρισης και Παρακολούθησης του Οργανωτικού Ανασχεδιασμού και του Επαναπροσδιορισμού του Λειτουργικού Μοντέλου του ΟΑΕΔ»

  21/3/2014

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 3 με τίτλο:

  21/3/2014

  "Σύμβουλος ωρίμανσης, σχεδιασμού και εξειδίκευσης του Συστήματος - Πλαισίου Συμπράξεων με ιδιωτικούς και άλλους Φορείς για την συστηματοποίηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Σύζευξης μεταξύ αναζητούντων εργασία και εργοδοτών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ"

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας

  27/2/2014

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για δικαιούχους ΕΥΔ και Οικονομικούς Φορείς:

  25/2/2014

  Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ΕΥ του ΕΣΠΑ, υποχρεούνται να διενεργούν τις διαγωνιστικές τους διαδικασίες για σύναψη δημοσίων συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αποκλειστικά με το ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου με τίτλο: «Σύμβουλος ωρίμανσης, σχεδιασμού και εξειδίκευσης του Συστήματος - Πλαισίου Συμπράξεων με ιδιωτικούς και άλλους Φορείς για την συστηματοποίηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Σύζευξης μεταξύ αναζητούντων εργασία και εργοδοτών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης με κωδικό MIS 357060 «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης του ΟΑΕΔ» της ΣΑΕ

  4/2/2014

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημέρωση για νέες δράσεις

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.