Αρχική σελίδα>Νέα & Ανακοινώσεις>Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
Αποστολή σε φίλοΑύξηση ΜεγέθουςΜείωση Μεγέθους

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Χρήσιμο Υλικό

 • Υποβολή Αιτήματος για την Γ' Δόση

  23/1/2023

  Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 10% (δέκα) επί του πραγματικού πλέον Προϋπολογισμού, καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης, ήτοι της πραγματοποίησης και του τελευταίου ημερομισθίου των ωφελούμενων του προγράμματός σας.

  Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, γίνεται με επιτόπιο έλεγχο ή/και με διοικητικό έλεγχο με βάση τα δικαιολογητικά υλοποίησης, που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι ή/και από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και τα οποία οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν.

  Ο Δικαιούχος υποβάλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ αίτηση αποπληρωμής της δαπάνης για την υλοποίηση της πράξης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και περιλαμβάνει ανάλυση των πραγματοποιηθεισών δαπανών, την πιστοποίηση των ημερομισθίων για το σύνολο των απασχοληθέντων, τα οποία πρέπει να είναι σε απόλυτη συνάφεια με τα δηλούμενα στον ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο του προγράμματος για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων και έχουν κατατεθεί από τον δικαιούχο.

  Η καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης της χρηματοδότησης του προγράμματος επέχει θέση εκκαθάρισης και ο Δικαιούχος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός αναφορικά με τα στοιχεία που δηλώνει (π.χ ημερομίσθια δηλωθείσες δαπάνες, άμεσες, έμμεσες κλπ).

  Η αίτηση αποπληρωμής συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα έγγραφα, όπως αναφέρονται στο έντυπο της Γενικής ‘Έκθεσης του προγράμματος.


  Από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ

 • Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – Καταληκτική Ημερομηνία Προσλήψεων

  15/1/2023

 • Διευκρινίσεις – Πληροφόρηση σχετικά με την Υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

  16/3/2022

 • Στοιχεία Επικοινωνίας Δικαιούχων

  9/3/2022

  Στο επισυναπτόμενο αρχείο οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα στοιχεία επικοινωνίας των Δικαιούχων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στην περιοχή τους.

 • Σύνδεσμος για τις Θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας που Προκηρύσσονται

  16/2/2022

  Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα του ΑΣΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημέρωση για νέες δράσεις

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.