Αποστολή σε φίλοΑύξηση ΜεγέθουςΜείωση Μεγέθους

Αποφάσεις ένταξης πράξεων

  • Ένταξη της Πράξης «Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Άνεργους Νέους 18-24 ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics» με Κωδικό ΟΠΣ 5007947 / ΣΒΒΕ

  • Ένταξη της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα» 5007944 / ΣΒΒΕ

  • Ένταξη της Πράξης ΕΕΔΕ - κλαδικά / Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics 5007856

  • Ένταξη της Πράξης «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2015-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5003003

  • Ένταξη της Πράξης «ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 5007859

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δικαιούχοι του Ε.Π.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημέρωση για νέες δράσεις

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.